ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Анкета за дистанционното обучение

Уважаеми родители,

моля да попълните анкетата, за да  проучим мнението Ви за дистанционното обучение, което провежда нашето училище.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3YNM8wgSxU20dVswGJjeQuv53Zc-C3hFkQn9OsabiYZUNE9RNVZCN09DS1VTU00yVjczWUNZNzkySS4u

Проучването е непрофесионално и няма претенции да изследва тенденции, а по-скоро да направи обща снимка на състоянието и да се дадат препоръки за подобряването на качеството на дистанционното преподаване, като се търси баланса между осигуряване на електронна среда за образованието и възможностите на семействата да ангажират допълнителен ресурс за подкрепа на децата. 

Анкетата е анонимна и резултатите се обработват автоматизирано. 

С пожелание за здраве и успешна работа в извънредната ситуация.