ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Анкета до всички ученици над 9 години и техните учители във връзка с начина, по който цифровите технологии се използват в училище

Какво измерва SELFIE?

SELFIE измерва начина, по който цифровите технологии се използват за целите на преподаването и ученето във Вашето училище с помощта на серия от въпроси, предназначени за учителите, училищните ръководители и учениците. Въпросите, предназначени за училищните ръководители, акцентират основно върху стратегиите и практиките на равнище училище, свързани с използването на цифровите технологии. Въпросите, предназначени за учителите, имат за цел главно добиване на информация за практиките на преподаване, а тези, предназначени за учениците — измерване на техния опит и практиките за учене, свързани с използването на цифровите технологии.

Надяваме се в срок да попълните анкетата в SELFIE - от 14.12.2018 до 28.12.2018 г.

SELFIE e  безплатен инструмент, който може да се адаптира към потребителя, с чиято помощ училищата могат да оценят начина, по който използват цифровите технологии в подкрепа на обучението. SELFIE дава възможност на училищата да придобият представа за равнището си и да разработят план за действие, за да подобрят цифровия си капацитет.

начален етап на основното образование


Училищен ръководител


https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=0vR9nqO&lang=bg


Учител


https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=9ID8PST&lang=bg


Ученик


https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=YhYhQ83&lang=bg

прогимназиален етап на основното образование


Учител


https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=jWCWIQ0&lang=bg


Ученик


https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=c2hRWPD&lang=bg

Списък от Документи