ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

БЧК проведе обучение на ученици за справяне при бедствия и аварии

В рамките на два дни ученици от седми клас в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Ботевград се включиха в обучение за повишаване готовността за реакция при бедствия и аварии , в частност наводнения. То се осъществява със съдействието на Български червен кръст, по спечелен проект на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“в МВР, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Общата стойност на проекта е 39 057 823,76 лв. Финансирането от Европейския кохезионен фонд е 33 199 150,22 лв, а националното съфинансиране е на стойност 5 858 673,54 лв. Началото на проекта е 20 юли 2016г и е с продължителност 60 месеца. 

В първия ден на обучението, 29 януари 2019г, учениците бяха запознати с основните правила на Първа медицинска помощ. Лектор бе д-р Пламен Китанов, управител на МБАЛ-ботевград, който е сертифициран от БЧК за обучение в тази насока. Той запозна учениците с основните правила за оказване на първа долекарска помощ при травми от инцидентно възникнали случаи – припадък на улицата, падане и нараняване, пожари и изпускане на газ в помещения, наводнения и др. Д-р Китанов проведе практически занятия, в които учениците получиха инструктаж как да осъществяват проверка за дишане (дали пострадалият е в съзнание), ако няма сърдечна дейност - как се извършва сърдечен масаж и изкуствено дишане.С помощта на макети те на практика упражниха изкуствено дишане. Децата научиха как сами могат да направят спиране на кървене, като тренираха извършване на превръзки, помощ при травми на гърди и корем, помощ при счупване на крайници, изгаряния и обгазяване, измръзване и отток. 

Във втория ден учениците слушаха лекция на тема психологическа помощ при бедствия и аварии, която изнесе психологът Магдалена Димитрова. Те бяха запознати с психологическите прояви и поведенчески реакции при наводнения, пожари и т.н. Децата бяха въведени в кризисните ситуации, в които биха могли да изпаднат – какво трябва да бъде тяхното поведение, когато загубят близък човек - как да вентилират (превъзмогнат) психичните травми, как да преодолеят пост травматичните разстройства. Те бяха въведени в естеството на много психологични термини –емпатия, ризилиънс, паника, тревожност, ужас, страх, т.е. състоянията, в които може да изпадне човек в ситуация на стрес. Също така бе засегната темата, как те трябва да разговарят с хора, изпаднали в травматично събитие – какво да бъде тяхното поведение спрямо тях и какви думи да използват, за да ги успокоят или частично да намалят стресовото им състояние. 
Следващата седмица лекторите отново ще посетят училището отново и ще проведат същите практически занимания с друга група ученици. Обучението ще бъде осъществено и в две учебни заведения в Етрополе. ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ е единствено училище в община Ботевград, подало заявление за участие в проекта, съобщи Любомир Лазаров, председател на Български червен кръст в община Ботевград. 


Източник: balkanec.bg

Галерия снимки