ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

„Деца, родители и учители срещу гласа на омразата и дискриминацията“

През тази учебна година II a клас работи по проекта на Фондация ПИК – „Деца, родители и учители срещу гласа на омразата и дискриминацията“. Целта е да се изработи и тества методика за представяне на задължителното учебно съдържание по интерактивен начин с цел развиване на социалните и културни умения у децата от начален етап.

За целта в урочното съдържание по различни предмети ще бъдат вплетени 10  теми. Занятията включват интерактивен урок, домашно за подготовка заедно с родител и обща дейност на деца, родители и учители. Темите са изключително актуални и ще помогнат за осмисляне на правилата, развиване на умения за работа в екип, разпознаване на емоциите и споделяне на емоционални преживявания, толерантност, ще се учат да разрешават конфликти и да комуникират по неагресивен начин, ще осмислят силата на думите върху поведението и чувствата на другите, ще се учат да зачитат интересите на другите.

В урока по четене „Паничка мед“ учениците се учеха да разпознават и изразяват  емоциите си, да вникват в чувствата на другите, да разпознават емоционалното състояние по изражението на лицето, да се поставят на мястото на другите. Емоциите не са само положителни, а и отрицателни. С тях са свързани мотивите за поведението на децата. Те не трябва да се страхуват от негативните емоции, а да усвоят норми на поведение, да се научат да взаимодействат с околните така, че да не предизвикват конфликти.

С подходящи дейности в часа г-жа Йотова акцентира на човешките ценности – доброта, приятелство, взаимопомощ, а също така и на емоциите, ролята им в нашия живот и как да преодоляват негативните емоции. Учениците се отправиха на пътешествие в Страната на емоциите, посетиха града на радостта, града на тъгата, града на гнева и града на страха. Разказаха за емоциите на техните жители. Децата дадоха съвети как да преодолеят негативните – гняв, страх, тъга. Помогнаха на жителите на открият своя град.

Домашната работа ще изпълнят заедно с родителите, които са активната страна, защото само  съвместните усилия могат да дадат нужния резултат.

Галерия снимки