ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

ЕКО-проект на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" получи одобрение за финансиране от Министерството на околната среда и водите

ОУ "Св.св.Кирил и Методий" участва с проект в Националната кампания „За чиста околна среда – 2018 г.”, която се провежда от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. От постъпилите 551 проекта на училища и ЦПРЛ, бяха одобрени едва 110, сред тях е и  проектът „Кът за учене, забава и детска изява”, с който нашето училище участва. Главна цел на проекта е да създадем приятно място за изява, учене, отмора и игра на учениците.Място, където те да полагат грижи за растенията, които са посадили сами, за да изпитат удовлетворение от труда си, както и да уважават труда на съучениците си.
 В ОУ”Св.св.Кирил и Методий” обичаме природата и милеем за нея, ценим красивото и умеем да го създаваме. Радваме се, че скоро една наша мечта ще се превърне в реалност .