ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Електронно четими учебници

Електронният вариант на учебниците по всички учебни предмети от 1 до 7 клас вече е достъпен за ученици и родители. Посетете страницата на МОН, за да разгледате електронните варианти на учебниците, предложени от различните издателства!

https://www.mon.bg/bg/100428