ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

еTwinning проект: “Postcards and Mapping “

Наричат еTwinning с много имена – класна стая на бъдещето, виртуална класна стая, необикновено пътешествие, вдъхновение и още с много други. За учениците от ГЦОУД 3б-4б клас, еTwinning е възможност да откриват света заедно с деца от други класове в Европа, да растат, учат и играят заедно. През последните два месеца на 2019 година, децата участваха в еTwinning проекта: “Postcards and Mapping “. Целта беше да упражнят английския си език в реална ситуация, чрез общуване с ученици от тринадесет различни държави.Така те се запознаха с историята и традициите на други страни в Европа.Опознаха техните паметници, пейзажи, култура и храна.Почувстваха се европейци! Участието в еTwinning проектите им носи знания и истински емоции.Усърдната работа на нашите талантливи деца продължава по проект SOBE /моят клас, моето училище, моят дом/ . Целта на този проект е да се даде възможност на родителите да участват в образователната среда, чрез сътрудничеството между училище,ученици и родители .

Галерия снимки