ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

НП „Иновации в действие“

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е сред иновативните училища в страната, които прилагат в обучението класически и иновативни средства, базирани на педагогически модели и дигитални технологии. 

Линк към креативната класна стая:

http://creativeyotova.weebly.com/?fbclid=IwAR3JNXbcmj-t3G_eyp4BzuH9mwwL5jQfg7dHnjBxLsSjJUdnnG49tmhgNzM