ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Събития

ПОКАНА до членовете на Обществения съвет от Светослава Стефанова С...

Виж още

ПОКАНА до членовете на Обществения съвет от Светослава Стефанова С...

Виж още

  ЗАПОВЕД №427/28.03.2017 г.            На основание чл. 259, ал...

Виж още

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г...

Виж още

ПОКАНА ОТ ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕ...

Виж още