ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Европейски ден на спорта в училище

2019 година е петата година, през която се осъществи националният празник посветен на спорта в училище – Европейски ден на спорта в училище.

 

Какво е Европейски ден на спорта?

Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник.

Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност сред учениците в България и цяла Европа и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации.

Европейски ден на спорта в училище дава възможност на училищата:

Да популяризират физическото възпитание и спорта в училищата.
Да създадат условия за забавление чрез физическа активност за младите хора и да ги мотивират да са по-активни през целия ден.
Да подобрят общественото здраве и благополучие, чрез въвеждане на методи за учене през целия живот.
Да засилят социални умения сред учениците и тяхната мотивация за участие в различни инициативи.
Да са част от Европейското движение подкрепено от Европейската комисия.

Галерия снимки