ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

График за провеждане на онлайн учебни часове в училището

График за провеждане на онлайн учебни часове в училището

 

       I - IV  КЛАС

1. 09:00 ч. – 09:20ч.

2. 09:30 ч. – 09:50 ч.

3. 10:00 ч. – 10:20 ч.

4. 10:30 ч. – 10:50 ч.

5. 11:00 ч. – 11:20 ч.

 

 

 

     V-VII КЛАС 

1. 09:00 ч. – 09:30 ч.

2.09:50 ч. – 10:20 ч.

3.10:40 ч. – 11:10 ч.

4.11:40 ч. – 12:10 ч.

5.12:30 ч. – 13:00 ч.

6.13:10 ч. – 13:40 ч.

Продължителност на  часовете –за І и ІVклас – 20 мин. и за V – VІІ клас – 30 мин.

Отворете прикачените файлове:

Списък от Документи