ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

График за провеждане на онлайн учебни часове в сила от 30.11.2020 г.

Час

 

І – ІV клас

 

V , VІ и VІІ клас

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9:00 – 9:20

9:30 – 9:50

10:10 – 10:30

10:40 – 11:00

11:10 – 11:30

 11:40 – 12:00

9:00 – 9:30

9:40 – 10:10

10:20 – 10:50

11:10 – 11:40

11:50 – 12:20

12:30 – 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следобедни занятия – за Іклас

 

13,00 – 13,20 – самоподготовка

13,30 – 13,50 – самоподготовка

14,00 – 14,20 – занимания по интереси

14,30 – 14,50 – занимания по интереси

 

Следобедни занятия – за ІI - ІVклас

 

14,00 – 14,20 – самоподготовка

14,30 – 14,50 – самоподготовка

15,00 – 15,20 – занимания по интереси

15,30 – 15,50 – занимания по интереси

Продължителност на часовете – за І и ІVклас – 20 мин. и за V – VІІ клас – 30 мин.