ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Изложба от специфични растителни видове

на 15.01.2018 г във фоайето пред кабинета по природни науки ученици от седмите класове подредиха и откриха изложба от специфични растителни видове. Под ръководството на г-н Хр. Петков всички видове бяха обработени и подредени в хербарий. Изучавайки растителното царство по предмета Биология и здравно образование те обогатиха знанията си за растенията и тяхното значение за поддържането на равновесието в природата.

Галерия снимки