ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Клуб „Арт работилница“ направи своята заключителна изява

На 01.06.2017 г по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичните знания, умения и компетентности“ („Твоят час“), клуб „Арт работилница“ направи своята заключителна изява. Във фоайето на училището изложи изработени картички с различни техники. Най-много бяха картичките, изработени с квилинг на тема „Пролетни цветя“. Тази техника стана любимата за почти всички ученици от клуба. Цялото училище се наслади на изработените картички с много багри и форми на пролетта.

 

Галерия снимки