ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Международна конференция „Приобщаващото образование през опита на учителите и директорите“

На 10 декември 2016 г. Център за приобщаващо образование организира своята годишна международна конференция „Приобщаващото образование през опита на учителите и директорите“. Еднодневното събитие се проведе в зала 6 на Национален дворец на културата и събра над 350 учители, директори и специалисти, работещи с деца. От нашето училище участие в конференцията взеха г-жа Николова и г-жа Диана Велчева.

Конференцията  беше открита от Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и науката, Кор Майер, директор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование, Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България и  Станислава Станева, програмен експерт, „Образование и библиотеки" във фондация „Америка за България“.

Конференцията обедини българския и международен опит в една обща дискусия как приобщаващото образование се случва на практика. Кор Майер и Антула Кефалину от Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование представиха  процеса на приобщаване в Европа. Жоао Диас, директор „Рехабилитационни услуги" в португалската организация ARCIL постави акцент върху добри практики за сътрудничество в класната стая между специалисти и общообразователни учители. Ерин Макрайт, образователен специалист в изграждането на стратегии за професионално развитие на учители и педагог с дългогодишен международен опит в работата с деца в риск говори за личното и професионално развитие на учителите.

Последвалите дискусионни панели проследиха как приобщаването се случва на практика в българските детски градини и училища. През призмата на основните елементи на Модела на Център за приобщаващо образование за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда: педагогически практики, училищно управление, детска закрила и партньорство с родителите бяха представени добри практики. Последният панел беше посветен на Държавния стандарт за приобщаващо образование, неговото разясняване и прилагане.

Галерия снимки