ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”

И двата проекта на учениците от ОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Ботевград са номинирани в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 46 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2018/2019 г. Сред тях са и двата проекта на ученици от ОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Ботевград. Във възрастова група първи-четвърти клас е номиниран проектът „"Удоволствие е да бъдеш здрав! НИЕ СМЕ ПРОМЯНАТА!" с ръководители Даниела Николова и Милена Николова и във възрастова група пети-осми клас – проектът "Здравословно хранене и физическа активност" с ръководители Даниела Николова, Даниела Бориславова и Христо Петков. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България. Съгласно регламента конкурсът протича в две фази: първа фаза (октомври-декември 2018 г.), в рамките на която участниците кандидатстват с проектно предложение и втора фаза (януари-май 2019 г.), по време на която се отчита реализацията на проектите. През месец юни 2019 г. на победителите в конкурса предстои да бъдат връчени награди. Ще бъдат наградени общо 46 проекта за всички възрастови групи.

Галерия снимки