ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Национална кампания за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби) на деца от 5 до 8 г. възраст в рамките на НППОЗД за 2019г. ще се проведе в периода 04.10.2019 г.-30.11.2019 г.

Силанизирането се финансира със средства по Националната програма. Всеки родител, който желае да се възползва от тази възможност, може да получи допълнителна информация на безплатен телефон 0800 1 45 46 и от интернет страницата на Програмата: www.oralnaprofilaktika.bg. Профилактиката на оралните заболявания при децата е от голямо значение за тяхното развитие и бъдещото им здравословно състояние.

 

Какво представляват силантите и защо имат значение за нас?


Още с появата си, постоянните зъби са предразположени към появата на кариеси. Зъбите имат вдлъбнатини и фисури (цепнатини), в които може да се задържи храна и да се развият бактерии. Идва въпросът дали това не може да се предотврати чрез правилно миене на зъбите? За съжаление особената форма на някои зъби пречи на влакънцата на четката за зъби да премахната изцяло храната и плаката от тях. За да се предотврати развиването на кариес, стоматолозите препоръчват силанизиране на зъбите. Силанизирането представлява запечатване на цепнатините по дъвкателните повърхности на задните зъби със специален пластичен композит.

 

Изпълнители на програмата са лекари по дентална медицина, в партньорство с регионалните здравни инспекции, факултетите по дентална медицина, регионалните инспекторати по образование.

Контролът по изпълнение на програмата се осъществява от Министерство на здравеопазването и Националния координационен съвет по профилактика на оралните заболявания.

Списък от Документи