ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Национална програма „Иновации в действие“ 2020-2021

ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“- Ботевград бе гост на мобилност за сътрудничество и обмяна на добри практики по Национална програма „Иновации в действие“ 2020-2021 учебна година в ОУ „Валери Петров“ – Плевен.

Програмата дава възможност за сътрудничество и обмен на добри практики между иновативните училища, както и между иновативните училища  и желаещите да станат такива.

Училищата  демонстрираха добри педагогически практики и иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението. На ползотворната за всички участници среща бяха обсъдени теми и методи от иновативната програма, както и идеи за развитието на иновативния процес в  училищата партньори.