ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Най-големият урок в света

Ученици от V  а и б клас под ръководството на г-жа Нина Дюлгерска и  г-жа Мариана Тодорова участваха в глобалната инициатива на УНИЦЕФ и партньори за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие -„Най-големият урок в света“.

Целта бе учениците да научат повече за първата цел на хилядолетието- „Изкореняване на бедността“. С помощта на убедителни аргументи те  осмислиха неравенствата между хората като несправедливи и изразиха желание  да превърнат света в по-добро място. Място, където всички деца ще се радват на сигурност и любов, ще могат да ходят на училище, ще са облечени и нахранени,  няма да се налага да работят и участват във войни.

Темата за равнопоставеността в обществото е част от процеса на приобщаване и е основна за училищната политика.

Най-големият урок в света е съвместен образователен проект, създаден в подкрепа на популяризирането на Глобалните цели за устойчиво развитие, приети от  ООН /Организацията на обединените нации/.

Галерия снимки