ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

„Не на насилието“

     За десета поредна година, през м. февруари в училището се проведоха мероприятия срещу   тормоза и насилието. Така ние изразихме позицията си за ненасилие и толерантност в отношенията помежду ни.

     В училище  се случват различни неща. Може понякога някой от нас да се чувства като „ грозното патенце“- само, изоставено, неразбрано, необичано, без приятели…

     В такива моменти е възможно да ти се прииска да нагрубиш, да удариш свое другарче или да разрушиш нещо.   Но винаги има възможност да постъпиш по друг начин.

    Как правилно да разрешим случаите, които стават в училище или на улицата, ни показаха четвъртокласниците.

    По метода „ връстници обучават връстници“ те влязоха във всеки клас и представиха различни ситуации от живота в училище. В часа на класа учениците обсъждаха различни варианти на постъпки, търсеха най- приемливото решение, стигнаха до ползотворни дискусии.

    В заниманията по интереси първокласниците написаха послания за добротата и приятелството, а третокласниците изработиха табло за изложбата „Не на насилието“.

 

 

Галерия снимки