ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

“Не” на насилието и тормоза

За поредна учебна година последната сряда на месец февруари казваме “Не” на насилието и тормоза, и “Да” на приятелството и добротата. Всички в училищната общност изразяваме позицията си за неприемане на насилието и тормоза. Знаем, че ако само един от нас иска ненасилие в училище -ще бъде невъзможно, ако искат двама-трудно, ако искаме всички –лесно, защото заедно можем повече. Във връзка с днешния празник бяха обявени конкурси в две направления– за “Плакат” и за “Есе”. Активността на учениците бе голяма. Организирахме изложба с плакати във фоайето на училището. Всички участници работиха със сърце и създадоха прекрасни творби, най-добрите от които ще бъдат публикувани в Училищния вестник. Бяха връчени грамоти и награди. Скъпи ученици, ученическите години са най-хубавите, а така бързо отлитат. Нямаме време да ме враждебни. Нека да проявяваме търпение, да се уважаваме, да си помагаме, да си прощаваме. 

Галерия снимки