ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Новини

Учениците от 3 и 4 клас с удоволствие се  включиха в  проекта „По-здрави дец...

Виж още

Инспектор  Кристиан Михайлски от група ДПК в АЕЦ “Козлодуй“, проведе меропри...

Виж още

  ВАЖНО! Получени указания от Министерство на здравеопазването, св...

Виж още

    На 29.10. 18г. в часа на класа учениците от училището имаха гости от  му...

Виж още

Беседа с ученици от първи до 4-ти клас на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” Ботевгра...

Виж още

В Националната седмица на четенето в училището бяха проведени редица меропри...

Виж още

Материали от РЗИ Софийска област-разработени от НЦОЗА, с които трябва да се...

Виж още

На 25 октомври в групите за целодневно обучение на Начален етап от ОУ “...

Виж още

ОУ ”Свети свети Кирил и Методий” получи 30 комплекта за засаждане  по съвмес...

Виж още

С Решение на Министерския съвет (РМС) № 96/02.02.2012 г. е приета Национална...

Виж още

Списък на издателствата,  предоставили линк за достъп за ползване на „елек...

Виж още

    На 04.10.2018 г. Министерство на образованието и науката ...

Виж още