ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Обучения в „Час на класа“ по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”

Инспектор  Кристиан Михайлски от група ДПК в АЕЦ “Козлодуй“, проведе мероприятие пред учениците от 6 и 7 клас, свързано  с реакции при наводнения и последващи кризи. Той запозна учениците с видовете наводнения и пораженията от тях. 

Мероприятието е по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, който  се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  и Кохезионния фонд.

Галерия снимки