ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци ,мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

Във връзка с избор на доставчик по схеми  „Училищно мляко “ и „Училищен плод“ за три учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Списък от Документи

  • Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци ,мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ свали файл