ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Online кандидатстване след VII клас

За учебната 2020/2021 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място, в определените за това училища.

Стъпки за подаване на заявление по интернет:

Списък от Документи