ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

От 4 февруари се възобновява присъственото обучение на учениците от 5 до 7 клас по строго определен ред

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев издаде заповед, с която в системата се прилагат разпоредбите на МЗ по отношение на графика за възстановяване на присъствените занимания в училище. Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5-и до 7-и клас при спазването на определен график.

Връщане на учениците в училище:

 а) от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 7 клас;

Останалите продължават обучение от разстояние в електронна среда.

б) от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 5 клас;

Останалите ученици ще се обучават от разстояние в електронна среда.

 в) от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 6 клас.

 Останалите ученици ще се обучават от разстояние в електронна среда.

График за провеждане

 на присъствени и онлайн учебни часове

в сила от 04.02.2021 г.

Продължителност на часовете – за V – VІІ клас – 30 мин.  при  дистанционно обучение

                                                         за V – VІІ клас – 40 мин.  при  присъствено обучение

 

Час

 

V , VІ и VІІ клас

Дистанционно обучение

V , VІ и VІІ клас

Присъствено   обучение

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

08:00 –08:30

08:50 – 09:20

09:40 – 10:10

10:40 – 11:10

11:30 – 12:00

12:20 – 12:50

13.10 – 13.40

08:00 –08:40

08:50 – 09:30

09:40 – 10:20

10:40 – 11:20

11:30 – 12:10

12:20 – 13:00

13.10 – 13.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповед на Директора:

Списък от Документи