ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Открит урок в ЦДО 2б-3а клас

На 08.03.2018г. се проведе комбиниран открит урок за самоподготовка по БЕЛ и математика в ЦДО 2 б – 3 а клас. На занятието присъстваха Директорът на училището – г-жа Нина Дюлгерска, както и родители проявяващи интерес към организацията и провеждането на самоподготовката в ЦДО. Урокът започна с кратка кръстословица с цел да се постигне концентрация на вниманието още в началото на часа.Тя въведе присъстващите в темата на комбинираният урок,който изцяло бе посветен на МАМА. Учениците демонстрираха своята четивна техника,като прочетоха пред своите родители историята на 8 март.Показаха и знания по български език,както и завидните си умения за работа в екип. Децата бяха много активни, съсредоточени и мотивирани. Предварително подготвените работни листове по математика за всяко дете съдържаха задачи от различен вид, разнообразни по съдържание и със степенуване на трудността. Мултимедията, включена в техническото обезпечаване на урока, даде възможност на децата сами да проверят решенията на задачите, да открият и поправят грешките си,а на гостите се даде възможност да бъдат активни участници в образователния процес.Урокът завърши с песента «Нека бъде светлина».Чрез нея децата благодариха на своите майки за обичта и добротата ,с която ги даряват всеки ден,а за финал ги зарадваха със свитъци-послания изработени в часовете по занимания по интереси и им пожелаха сила,вяра и обич!

Галерия снимки