ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Открит урок на тема “Използване на нелични глаголни форми в текста“

   На 21.02.2017 г. от 14 ч. се проведе открит обобщителен урок на тема “Използване на нелични глаголни форми в текста". Участваха ученици от 7 а клас с преподавател Илиана Първанова. Присъстваха директорът на училището – г-жа Даниела Николова, зам. директорът Нина Василева и педагогически специалисти от НЕ и ПЕ, група ученици от 6 б клас, включени като жури.

   В хода на урока беше застъпена индивидуалната и групова дейност/работа в екип/. Използвани бяха интерактивни методи- „Мисловни карти“, „Светофар“, „ Мозъчна атака- асоциации“. Осъществени бяха междупредметни връзки с история и география. Най- голям интерес у учениците предизвика последната част от урока – състезание между три отбора. Задачите бяха свързани с правописа и пунктуацията на причастията и деепричастията. Учениците от класа успешно се справиха с тези задачи и показаха много добри резултати.

  

Галерия снимки