ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

ОУ “Свети Свети Кирил и Методий“ с изработена Вътрешна политика за детска закрила

„ Има ли документ- има история!“

Проф. Божидар Димитров

 

   На 20.11.2018 г., екипът- Милена Николова, Мариана Тодорова и Христо Петков представи пред колегите на педагогически съвет Вътрешна политика за детска закрила на ОУ “Свети Свети Кирил и Методий“ град Ботевград.

   Екипът разработи документа след проведено обучение в Център за приобщаващо образование.

   Създаването на този документ има за цел да покаже нормативната отговорност на училището по отношение безопасността  и сигурността на училищната общност. Чрез него се представят реда и условията за прилагане на мерките за закрила и осъществяването на контрол за спазване правата на детето.

   Документът гарантира закрилата на учениците и предпазва възрастните от безпочвени обвинения, осигурява сигурна и спокойна среда в училище  и повишава личната и екипна отговорност, ангажираност и компетентност на персонала в училище.

   Вътрешната политика за детска закрила е част от историята на училището и ще бъде записана в летописната книга.