ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Пето издание на годишната конференция на Център за приобщаващо образование


 Учители от училището участваха в петото издание на годишната конференция на Център за приобщаващо образование, която се осъществява с подкрепата на фондация Velux Данияфондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ.

Годишната конференция на Център за приобщаващо образование е ежегоден форум, по време на който се представят и поставят за дискусия актуалните теми и тенденции в сферата на приобщаващото образование в България и по света.

В сферата на образованието, приобщаването включва създаването на връзки между училищата и заобикалящите ги общности. Тази година се показа, че българското училище не е само в усилията си за изграждане на приобщаваща училищна среда. Бяха представени добри примери за партньорства на училищата в общността – как училищата привличат партньори, каква е ролята на бизнеса и институциите на местно ниво.

Всички – училище, родители, местна общност и общественост – искаме децата да се научат в училище да разбират себе си и света около тях – и затова нашата най-важна цел е не просто децата да не отпадат от училище, а за децата да не отпада смисълът да ходят на училище.