ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

ПЛАН –ПРИЕМ I КЛАС

Утвърден е нов график за прием в първи клас

01. 06. 2020 г. до 15. 06. 2020 г. – подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие в първо класиране и издаване на насочващи писма за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място; 

 

22. 06. 2020 г. – обявяване на списъците от първо класиране; 

 

23. 06. 2020 г. до 26. 06. 2020 г. вкл. – записване на учениците след първо класиране; 

 

30. 06. 2020 г. – обявяване на свободните места за второ класиране;

 

01. 07. 2020 г. до 03. 07. 2020 г. – подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие във второ класиране; 

 

06. 07. 2020 г. до 08. 07. 2020 г. – записване на учениците след второ класиране; 

 

09. 07. 2020 г. – 14. 09. 2020 г. – попълване на свободните места.