ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

„Празник на химията“ – 150 години от публикуването на Периодичната таблица на химичните елементи и 185 години от рождението на нейния създател Дмитрий Менделеев

Във връзка с отбелязването на 150 години от публикуването на Периодичната таблица на химичните елементи и 185 години от рождението на нейния създател Дмитрий Иванович Менделеев Съюзът на Химиците в България, Дружеството на учителите по химия и РУО-София организирха  “Празник на химията”, който  се проведе на 08 май 2019 г. в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи.

Група наши учениците под ръководството на г-н Христо Петков, се включиха в „Празника на химията“ и  имаха възможността да участват в избрана от тях категория: модел/постер; презентация; есе; литературна творба – стихотворение или видеоклип с една от посочените теми:

1.Приноси на Менделеев за науката

2.Учени, допринесли за структурирането на Периодичната таблица

3.История на химичните елементи, тяхното значение и приложение в живота

4.Химичните елементи – минало, настояще и бъдеще

Галерия снимки