ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Представителни изяви на група „За Енвижън, технологиите и програмирането“

На 11.01.2018 г. четвъртокласниците от групата „За Енвижън, технологиите и програмирането“ показаха своите знания и умения за работа с дигитални устройства. Те представиха разработените от тях интерактивни учебни ресурси, създадени с Енвижън плей. Демонстрираха добри умения за създаване на анимирани проекти с използване на алгоритми с условия и повторения във виртуална среда с блоково програмиране.

Галерия снимки