ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Прием в първи клас

       Уважаеми родители на бъдещи първокласници,               

от  01.06.2020 г. / всеки делничен ден от 8.30 до 16.00 ч./ може да подадете вашето заявление за кандидатстване в първи клас   в училището при  строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания или  по електронен път на адрес:  ou_kiril_metodii@abv.bg

Необходими документи за кандидатстване за прием в училището:

  • Заявление  по образец от училището или изтеглено от сайта;
  • Акт  за раждане /в оригинал/ на кандидатстващия ученик – за справка;
  • Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето /в оригинал/, издаден от служба   ГРАО – за справка;
  •  Копие от решение на ТЕЛК на детето;
  •  Копие от АКТ за смърт на родителите;
  •  Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

ВАЖНО! При подаване по електронен път  документите трябва да бъдат сканирани и на тях да бъде изписано: Вярно с оригинала

График за прием в първи клас

01. 06. 2020 г. до 15. 06. 2020 г. – подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие в първо класиране и издаване на насочващи писма за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място;

22. 06. 2020 г. – обявяване на списъците от първо класиране;

23. 06. 2020 г. до 26. 06. 2020 г. вкл. – записване на учениците след първо класиране;

30. 06. 2020 г. – обявяване на свободните места за второ класиране;

01. 07. 2020 г. до 03. 07. 2020 г. – подаване на заявления от родителите/настойниците в училищата за участие във второ класиране;

06. 07. 2020 г. до 08. 07. 2020 г. – записване на учениците след второ класиране;

09. 07. 2020 г. – 14. 09. 2020 г. – попълване на свободните места.

Списък от Документи