ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Проекти

Класът на г-жа Геновева Йотова се включи в проекта "България в 100 магнита"....

Виж още

Българското общество е изправено през последните години пред постоянно нарас...

Виж още

Проект "ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ" Финансираща организация: Проектът се ос...

Виж още

Министерството на образованието и науката, в партньорство с фондация „Джендъ...

Виж още