ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

РЗИ ПРЕПОРЪЧВА: 8 ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ В УСЛОВИЯ НА КАРАНТИНА СА ФОРМА НА ПРЕВЕНЦИЯ НА ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ ПРИ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

В периода на детството и юношеството се формират основни двигателни навици относно правилна  стойка и телодържане, като предпоставка за профилактика на гръбначните изкривявания и деформации. Влиянието на електронните устройства върху човешкото здраве и по-специално непрлавилната поза, в която ги използваме, е глобален проблем в това отношение. Причината е, че съвременният живот е свързан почти постоянно и особено при форсмажорни обстоятелства с мобилните устройства и компютрите, а приведената над  екрана поза е станала част от ежедневието ни.

 Понастоящем е в сила извънредно положение у нас, поради COVID 19 с мото „Останете си вкъщи.“ В тази връзка е подходящо в дневната програма да бъдат включени физически упражнения за превенция на гръбначните изкривявания сред подрастващите. Препоръките и графичен дизайн на упражненията с обяснения,  родителите и учениците ще намерят в електронния формат на изданието на РЗИ-Софийска област - «ГРЪБНАЧНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ», който Ви предоставяме.

На сайта на РЗИ-СО в рубриката "Актуално" са поместени здравно-информационни и образователни материали с практическа насоченост относно здравословен стил на живот,  касаещи факторите на риска: ниска физическа активност, нездравословно хранене, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол.

 

 

Списък от Документи