ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

С П ИСЪК на учебници и учебни комплекти за учебната 2020-2021 година

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

“СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр. Ботевград


 

Клас

Предмет

Издателство

Автор

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

Буквар

„Просвета Плюс” ЕООД

П. Димитрова

Читанка

„Просвета Плюс” ЕООД

П. Димитрова

Математика

„КлетБългария” ООД

(праваприемник на ИК „Анубис” ООД)

Т. Витанов

Околен свят

„Просвета Плюс” ЕООД

Е. Василева

Музика

„Просвета Плюс” ЕООД

Г. Калоферова

Изобразително изкуство

„Просвета Плюс” ЕООД

П. Цанев

Технологии и предприемачество

„КлетБългария” ООД

(праваприемник на ИК „Булвест 2000” ООД)

Н. Цанев

 

 

 

 

 

 

 

II

Български език

„Просвета Плюс” ЕООД

П. Димитрова

Читанка

„Просвета Плюс” ЕООД

П. Димитрова

Английски език

„Пиърсън Едюкейшън Лимитит” (представлявано от С.А.Н.-ПРО” ООД)

Ш. Ковил

Математика

„КлетБългария” ООД

(праваприемник на ИК „Анубис” ООД)

Т. Витанов

Околен свят

„Просвета Плюс” ЕООД

С. Цветанска

Музика

„Просвета Плюс” ЕООД

Г. Калоферова

Изобразително изкуство

„Просвета Плюс” ЕООД

П. Цанев

Технологии и предприемачество

„КлетБългария” ООД

(праваприемник на ИК „Булвест 2000” ООД)

Н. Цанев

 

 

 

 

 

 

 

V

Български език

„Просвета АзБуки” ЕООД

М. Васева

Литература

„Просвета-София” АД

А. Хранова

Английски език

„Просвета-София” АД

Е. Колева

Математика

„Просвета Плюс” ЕООД

Ю. Нинова

Информационни технологии

„Просвета Плюс” ЕООД

А. Ангелов

География и икономика

„Просвета-София” АД

С. Дерменджиева

Човекът и природата

„КлетБългария” ООД

(праваприемник на ИК „Булвест 2000” ООД)

М. Максимов

Музика

„Просвета-София” АД

В. Сотирова

Изобразително изкуство

„КлетБългария” ООД

(праваприемник на ИК „Анубис” ООД)

О. Занков

Технологии и предприемачество

„Бит и техника” ООД

Т. Николова

 

 

 

 

 

VI

Български език

„Просвета АзБуки” ЕООД

М. Васева

Литература

„Просвета-София” АД

А. Хранова

Английски език

„Просвета-София” АД

Е. Колева

Математика

„Просвета Плюс” ЕООД

Ю. Нинова

Информационни технологии

„Просвета Плюс” ЕООД

А. Ангелов

История и цивилизация

„Просвета-София” АД

П. Павлов

География и икономика

„Просвета-София” АД

С. Дерменджиева

Човекът и природата

„КлетБългария” ООД

(праваприемник на ИК „Булвест 2000” ООД)

М. Максимов

Музика

„Просвета-София” АД

В. Сотирова

Изобразително изкуство

„КлетБългария” ООД

(праваприемник на ИК „Анубис” ООД)

О. Занков

Технологии и предприемачество

„Бит и техника” ООД

Т. Николова

 

 

 

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

Директор

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”

Ботевград

 

 

 

 

Списък от Документи