ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Съобщение

Служебни бележки, които да ви послужат  за получаване на еднократна целева помощ за първокласници,  ще раздаваме от понеделник.