ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Съобщение

Уважаеми ученици и родители,

Междусрочната ваканция за  учениците от I до VII клас ще бъде на 03.02.2021 г. (сряда).

Учебните занятия се възобновяват на 04.02.2021 г. със седмичното разписание за II срок.

Списък от Документи