ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Съобщение - училищен автобус

За учебната 2019/2020 година ОУ" Св. Св. Кирил и Методий"  няма да осигурява безплатен  училищен автобус.