ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Състезание по математика в VI клас

В VIа и VIб класове в час по Математика заедно с г-жа Мария Денкинска се проведе състезание по отбори на тема "Валчести тела". Учениците проявиха интерес, знания и умения. След динамичната и оспорвана надпревара бяха отличени и най-добрите.

Галерия снимки