ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Седмица на бащата

   В приятна атмосфера протече срещата на бащите и дядовците на първокласниците с класните ръководители - Ив. Муканска , Д. Джуранова и педагогическия съветник на училището М.Тодорова по повод седмицата на бащата. Акцент на срещата беше темата за семейството, в което двамата родители играят важна роля за възпитанието и развитието на детето.

   Докато майката е важен източник на сигурност и безопасност на детето във физически и психически план, то бащата е носител на активиращи стимули за формиране и развитие на когнитивната сфера на психиката.

   Личната отговорност, която родителите поемат за собственото си действие, постъпки и за качеството си на взаимоотношение с детето е достойна за уважение. Това дава шанс на детето да върви самоуверено напред.

УСПЕХ В ТЪРСЕНЕ НА ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ ДО СЪРЦЕТО НА ДЕТЕТО!

Галерия снимки