ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Седмицата на Бащата в 5 клас

По повод Седмицата на Бащата учениците от 5а и 5б клас изработиха картички с поздрав към бащата.

Двама ученици от 5б клас подготвиха презентации за професиите на своите бащи - строителен работник и електротехник.

От 5а клас двама бащи сами разказаха за своите професии - работник в дърводобива и електромеханик.

Галерия снимки