ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

СПИСЪК първо класиране за I клас за учебната 2021-2022 година

 

Име, презиме и фамилия

Анастасия Илиева Илиева

Калоян Лъчезаров Цанов

Памела Цветославова Филкова

Белослава Адриян Николова

Божидара Бисерова Станева

Атанас Стефанов Владимиров

Катрин Атанасова Стаменова

Мария Иванова Попчева

Роберта Адрианова Ангелова

Валентина Красимирова Кръстева

Габриела Калинова Кралева

Кристиян-Габриел Антонов Антонов

Борислав Веселинов Лазаров

Лазар Веселинов Лазаров

Илиян Илиянов Йотов

Виктория Венциславова Вулова

Владимир Калоянов Димитров

Радостин Радославов Райков

Преслава Ивайлова Дилова

Николай Георгиев Симеонов

Александър Стоянов Маринов

Ния Станиславова Тацова

Преслава Илиева Маринов

Вяра Тихомирова Попова

Лъчезар Веселинов Илиев

Александър Александров Генчев

Васил Стефанов Жеков

Цветиана Дамянова Дамянова

Вихра Камен Заркова

Димитър Мартинов Матев

Елица Еленкова Иванова

Ивет Тодорова Тодорва

Димитър Николаев Милов

Благовест Яворов Младенов

Габриела Тихомирова Михайлова

Маргарет Марио Младенова

Лъчезар Александров Асенов

Бориса Борислав Пеева

Пламен Илиянов Първановски

Александра Павлинова Павлова

Ивет Стоянова Стоянова

Станислав Митков Тодоров

Михаил Севдалинов Доколенски

Петя Христова Петрославова

Константин Веселинов Костов

Джорж Паул Мира

 

 

Димитър Георгиев Узунов

Мартина Цветанова Петкова

Габрина Иванова Георгиева

Радин Василев Ангелов

Йоана Ангелова Василева

Гергана Георгиева Божидарова

Цветозар Данаилов Наков

Теодор Валентинов Николов

Светослав Станиславов Стефанов

Антон Ангелов Иванов

Владимир Мигленов Ставрев

Христо Павлик Буров

Сиана Атанасова Михайлова

Марина Русева Маринова

Никол Галинова Николова

Никол Николова Илиева

Петя Пламенова Младенова

Пламен Пламен Ангелов

Йоана Михаил Манчева

Моника Николаева Топалова

 

                     Резерви:

 

Име, презиме и фамилия

Антон Маринов Кочев

Кристиян Василев Василев

Павел Емилианов Пламенов

 

                    

- Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица записват всеки класиран ученик на място в училището в рамките на установените срокове за записване.

/от 02.06.2021 г. до 10.06.2021 г./

 - При записване родителите/настойниците или упълномощени от тях лица представят оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.

 

 

 

 

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА                                                                           

Директор                                                                               

ОУ  „Св. св. Кирил и Методий”

Ботевград             

Списък от Документи

  • СПИСЪК първо класиране за I клас за учебната 2021-2022 година свали файл