ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси за учебната 2019-2020 година

Стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси с учениците съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Проведе се анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребност. След обобщаване на резултатите ще бъдат попълнени търсените и предлагани занимания при спазване на указаните срокове.