ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Строг контрол на медицинските бележки за учениците

 

ВАЖНО!

Получени указания от Министерство на здравеопазването, свързани с издаването на медицински бележки на ученици, представяме на вниманието Ви предприетите  съвместни действия от МЗ и МОН за стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на тези случаи.

Списък от Документи