ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Консултации с ученици

Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ

за учебната 2017 - 2018 година

I срок

 

Клас

Класен ръководител

Ден

Час

ІА

Камелия Миткова Лакова

вторник

11:15 ч. – 11:50 ч.

ІБ

Цветомира Пеева Пеева

вторник

11:15 ч. – 11:50 ч.

ІIА

Иванка Димитрова Муканска

четвъртък

11:20 ч. – 11:55 ч.

ІIБ

Димитрина Иванова Джуранова

четвъртък

 11:20 ч. – 11:55 ч..

ІIIА

Диана Вачева Велчева

петък

12:25 ч. – 13:05 ч.

ІIIБ

Ирина Петрова Райкова

четвъртък

12:25 ч. – 13:05 ч.

ІVА

Геновева Михайлова Йотова

сряда

12:25 ч. – 13:05 ч.

ІVБ

Цветелина Цветанова Тончева

четвъртък

12:25 ч. – 13:05 ч.

ІVВ

Маргарита Петрова Микова

сряда

12:25 ч. – 13:05 ч.

VА

Наташа Янкова Орманджиева

четвъртък

13:45 ч. – 14:30 ч.

VБ

Пламенка Георгиева Христова

вторник

13:45 ч. – 14:30 ч.

VIА

Мария Димитрова Денкинска

вторник

13:45 ч. – 14:30 ч.

VIIА

Илиана Любомирова Първанова

четвъртък

13:45 ч. – 14:30 ч.

VIIБ

Христо Петков Петков

петък

13:45 ч. – 14:30 ч.

 

Нели Тодорова Дакова

сряда

12:25 ч. – 13:05 ч.

 

Мариела Иванова Пеева

сряда

13:45 ч. – 14:30 ч.

 

Снежана Стефанова Димитрова

четвъртък

13:45 ч. – 14:30 ч.