ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Училищен вестник

От днес, ОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Ботевград ще има свой училищен вестник! Той ще се издава веднъж месечно в електронен вариант. Идеята за създаването на този училищен вестник, възниква спонтанно. Той се появява на бял свят в паметен ден от Вечния календар на България, сакрална дата, свързана с Българското възраждане. Той е част от нашия дух, от нашата съвест. Възхвала на пробуждащата сила в нашите корени. БУДИТЕЛИ е мостът, свързващ всички. На добър час, БУДИТЕЛИ! Честит празник!

 

 

Брой 1

 

Брой 2

 

https://en.calameo.com/read/00338486178807c315bb7?fbclid=IwAR3edlWJkPw9uAwGtxmWrksE7qOYYa_O6qkbzw35Z8sEBu3HdoRBBToDii4

 

Брой 3

https://en.calameo.com/read/00338486150df0d674f50?fbclid=IwAR3A7BHtbz4_CtKw3dGShv_n39IYmcn6BcOmZ9vvyqGTNdmRIC1q_lesdY4

Брой 4

https://en.calameo.com/read/003384861dcef5de50736?fbclid=IwAR0Dg3utyTG3Nkjq8Fw31AYkc9B-QW2spG9qpxUaNeOpOJfOsnr-cOxCXqw