ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Училищен вестник

От днес, ОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Ботевград ще има свой училищен вестник! Той ще се издава веднъж месечно в електронен вариант. Идеята за създаването на този училищен вестник, възниква спонтанно. Той се появява на бял свят в паметен ден от Вечния календар на България, сакрална дата, свързана с Българското възраждане. Той е част от нашия дух, от нашата съвест. Възхвала на пробуждащата сила в нашите корени. БУДИТЕЛИ е мостът, свързващ всички. На добър час, БУДИТЕЛИ! Честит празник!

 

Брой 1