ОУ "Свети Свети Кирил и Методий" гр. Ботевград

Училищен вестник

Брой 4 на вестник "БУДИТЕЛИ" е готов!  Пожелаваме ви приятни минути с новия брой!
“Най-хубавото се вижда само със сърцето. Най-същественото е невидимо за очите”...из „Малкият принц“

https://en.calameo.com/read/003384861dcef5de50736?fbclid=IwAR0Dg3utyTG3Nkjq8Fw31AYkc9B-QW2spG9qpxUaNeOpOJfOsnr-cOxCXqw